Tara/Nikau

Landsbyprojekt i Uttar Pradesh nær Agra

Det koster 75 kr. om måneden at hjælpe et barn i Tara.

Projektet TARA, hvor Moon er projektleder, har hovedkontor i New Delhi, hvor de er 43 ansatte.  Lønninger til de ansatte betales med donationer fra den Indiske stat. D.v.s. ingen af Naya Jiwans donationer og sponsorater går til lønninger.

De indsamler også selv penge via deres Fair Trade butikker, hvor de sælger smykker, vævede tæpper, tasker m.m. Det sidste projekt er, at de syr mundbind, som de kan sælge for ca. kr. 2.

De vil gerne i gang med yderligere to projekter, et hvor unge kvinder lærer selvforsvar og et hvor de syr hygiejnebind. Men begge projekter kræver en del penge, som de først skal have indsamlet.

Kvinderne i Indien er meget udsatte i kraft af, at de ikke er ligeværdige med mændene – det ses også på, at det er kvinderne, der udfører det meste arbejde, henter vand og brænde, laver mad, passer børnene m.m. Hvis de ikke gør, som mændene ønsker, eller i værste fald bliver enker, bliver de enten smidt ud af hjemmet eller banket. Derfor er det vigtigt, at de lærer selvforsvar.

Man hører også om gruppevoldtægter i Indien, med døden til følge.

I TARA ønsker man at sy hygiejnebind for at få en større forståelse for, hvor vigtig hygiejne er. Mange kvinder bruger gamle klude som hygiejnebind.

Det projekt, som Naya Jiwan støtter, ligger i byen Nikau i nærheden af Agra i delstaten Uttar Pradesh. Det ligger ca. 200 km fra New Delhi og tager i hvert fald min. 3 timer at komme derud. Nikau er en lille landsby, hvor de fleste indbyggere er landarbejdere og kommer fra de laveste kaster. Her tjener en familie ca. 30 INR pr. dag – det er ca. kr. 3,50 – og for dette beløb skal der betales for mad og familiens øvrige leveomkostninger.

TARA har startet et læringscenter for fattige børn, og det er lykkedes flere af disse børn at komme på High School, blive indskrevet på college eller gennemføre en erhvervsuddannelse. Læringscentret er en vigtig platform til at forberede børnene på at gå i skole. Forældrene er motiverede til at sende deres børn på gratis skole for at få undervisning, da de ved, at den eneste mulighed for at komme ud af fattigdommen er uddannelse. På skolen får børnene skoleudstyr, bøger og undervisning.

Af forskellige årsager dropper nogle af børnene ud af skolen, pigerne bliver gift – og det meget tidligt – måske ligger skolen for langt fra landsbyen og der er ikke råd til transport eller man kan ikke finde et sted at bo så længe man læser. Det er disse børn, Naya Jiwan, sammen med TARA, støtter via sponsorer. Det betyder rigtig meget for disse børn, at de har en sponsor. I modsat fald vil de ikke have mulighed for at gå i skole, da det er dyrt med skoletøj, bøger m.v.

TARA`s projektleder Moon, sørger for, at de børn, der gennem Naya Jiwan har en sponsor, får tøj, skoleting og mad. Sponsorbeløbet bliver ikke udbetalt til familien, da man er usikker på, hvordan familien forvalter pengene.

Sponsorbørnene sender typisk et julebrev til deres sponsor. Vi har spurgt Moon om det ikke er muligt, at der bliver sendt et brev, når barnet forlader en klasse. Med oplysninger om standpunkter – helbredstilstand og om barnet fortsat vil følge skolegangen. Det har Moon lovet, de vil gøre en indsats for.

Moon vil meget gerne, at de, der har sponsorbørn i Nikau, sender et foto af dem selv og evt. af deres familie, så børnene kan se, hvem der er deres sponsor. Moon mener afgjort, at hvis børnene har et ansigt på deres sponsor, vil de være ekstra motiverede for at gøre sig umage i skolen.

Oktober 2020