Formål

Det er vores formål at:

  • At arbejde sammen med andre – for andre og for ligeret uanset nationalitet, race, religion eller politisk tilhørsforhold.
  • At støtte de fattigste grupper i befolkningen i deres bestræbelser på at forsøge sig selv med udgangspunkt i uddannelse og hjælp til selvhjælp.
  • At yde støtte til landsbyudvikling og økologisk landbrug.
  • At skaffe midler til ovennævnte ting.
  • At sprede kenskab til nøden og nødvendigheden af uddannelse af fattige kvinder og børn i den tredje verden gennem oplysningsarbejde i Danmark.

Administrationsomkostningerne i vores organisation er meget små, således mest muligt går til hjælpearbejdet i de lande, hvor behovet er størst.

Når vi rejser ud til Indien & Sri Lanka, for at besøge de projekter vi støtter, rejser vi altid for egne midler.