Sphoorti

Børnehjem i Hydarabad

Børnehjemmet SPHOORTI startede i august 2006 med tre børn og to plejere. Der er tre separate boliger – to til drenge og en til piger. 

Børnehjemmet modtager børn, der falder ind i følgende kategorier:  

1) Børn, der har mistet mindst en eller beggge  forældre

2) Børn fra fattigdomsramte familier  

3) Børn af fysisk / psykisk udfordrede forældre  

4) Børn af familier hærget af hiv / aids  

Der  i øjeblikket 200 børn i aldersgruppen 5-16 år

Derudover ydes der uddannelsesmæssige stipendier til 200 børn fra fattigdomsramte familier. 

Det koster 75 kr. pr. måned at hjælpe et barn  i Sphoorti.