Kumaon

Mahila Haat – Skoleprojekt for børns uddannelse i Kumaons bjerglandsbyer.

I det nordlige Indien, i den indiske bjergstat Uttarakhand i Himalaya, samarbejder Naya Jiwan med organisationen Mahila Haat.

Mahila Haat er en indisk NGO organisation, der startede som et projekt for at oplyse kvinderne i bjerglandsbyerne, bl.a. om deres rettigheder, ret til pension, hvordan man går i banken, udfylder blanketter til det offentlige og mange andre praktiske ting.

Organisationen ledes af sociolog Krishna Bisht, som sammen med sine medarbejdere, bl.a. Diva og Pushpa, gør et kæmpearbejde for at oplyse kvinderne om deres rettigheder.

Naya Jiwans første kontakt til Mahila Haat forgik ude i de små landsbyer, hvor man kontaktede 5 – 7 landsbyer og bad kvinderne komme til et møde. Nogle gange kom der 3 andre gange 10, men der var altid nogen, der var interesserede. Her fortalte Krishna bl.a. om sundhed, hygiejne og førstehjælp – mange gange var enten en læge eller sygeplejerske med. Og i stedet for at give dem penge, blev de spurgt, hvad de kunne tænke sig at arbejde med, for at tjene deres egen penge. Nogle havde bistader og kunne udvinde honning, som de kunne sælge, andre kunne sy og andre igen lærte at strikke. Hver især kunne så lave en lille butik, hvor de kunne sælge deres varer fra.

Nogle fik lavet deres egen avis – ikke med tekst, men med billeder. Avisen var på få sider, men blev delt rundt i de omkringliggende landsbyer.

De fik også lært at bruge kompost, så hvert jordstykke fik sin egen kompostbunke. Efterfølgende kunne de se, at det gav flere afgrøder, enten til dem selv eller til at sælge. Mahila Haat har uddannet personale, som oplærer landsbybeboerne i at lave regnvandsopsamlingstanke, komposteringsteknikken vermi, drivhuse og andre landbrugsteknikker. De har også arrangeret workshops for at lære befolkningen at fremstille biobriketter af grannåle.

I landsbyen Shimkholi har Mahila Haat støttet og hjulpet med opførelse af regnvandsopsamlingstanke og projektet her er afsluttet. Mahila Haat fortsætter med dette projekt i landsbyen Chittai og når projektet her er afsluttet, fortsættes til næste landsby. Som Krishna siger: ”en landsby ad gangen”.

Omkring 2015 blev der i landsbyen Shimhkoli bygget et hus til afholdelse af workshops for kvinder, hvor de kunne mødes og udveksle erfaringer. De første workshops i huset var for enlige kvinder i bjergene. Enlige kvinder, der enten er blevet forladt af deres mand eller han er afgået ved døden, har meget lav status i bjerglandsbyerne. Workshoppene hjælper dem til at genfinde selvtilliden og styrke dem i deres videre udvikling. Pengene til dette hus blev sponsoreret af Spejdernes Genbrug i Farum.

Mahila Haat arbejder i omkring 100 landsbyer i Uttarakhand distriktet. I alle landsbyer er der skoler for de mindste klasser og i nogle af landsbyerne er der skoler for de ældre elever. Der er temmelig langt mellem de forskellige landsbyer og børnene må gå langt for at komme i skole efter 5.kl., men de allerfleste børn går i skole, da deres forældre har indset, at uddannelse er den eneste vej ud af fattigdommen. Der er dog forældre, som ikke har råd til at lade deres børn gå i skole, for slet ikke at tale om at læse videre. Det blev derfor i Naya Jiwan besluttet, at vi også her ville tegne sponsorater for de fattigste børn, så de også har mulighed for at komme i skole, få en uddannelse og generelt et bedre liv.

De sponsorbørn, Naya Jiwan har i landsbyerne, har meget større chancer for at komme ud af fattigdommen. I Naya Jiwan prioriterer vi skoleuddannelse højt. Et sponsorat i det nordlige Indien koster kr. 75,00 pr. måned og for dette beløb får børnene skoleuddannelse med alt hvad der hører til, taske, bøger hæfter, skrivemateriale, skoleuniform, sko, et måltid mad om dagen og et årligt sundhedstjek.

På grund af de store afstande mellem landsbyerne, får mødrene hver 3. måned udbetalt sponsorbeløbet på en bankkonto, som de selv selv ”holder hus” med. Derfor har det også været nødvendigt at lære mødrene, at gå i banken, på posthuset og alle de andre ting, som vi finder som en selvfølge.

Naya Jiwans sponsorbørn ligger spredt i de forskellige landsbyer. Det er Mahila Haats leder Krishna, som ”indstiller” børnene til sponsorater.

Sponsorer til et barn under Mahila Haat modtager 1 – 2 gange årligt information om, hvordan det går barnet. Det er forskelligt, hvad sponsorerne modtager fra børnene, det kan være karakteroplysninger, et foto, en tegning eller et lille brev.

Ligesom i vores andre projekter, har vi en tæt kontakt til lederen, så vi hele tiden bliver opdateret omkring børn, der flytter, går ud af skolen, bliver gift eller på anden måde udgår af projektet.

Det koster 75 kr. om måneden at hjælpe et barn i Kumaon.

December 2020

NYT OM CORONASITUATIONEN MAJ 2021

Here  we all are fine and working from home due to lock down.
This time Corona affected the families of Uttarakhand too.  

The schools are closed till 30th June 2021 as summer vacations are going on.
We did the small survey of our sponsored children through telephone and  you will be happy to know all our sponsored children are fine .
One of our sponsor child (Code 153, Harsh) Grandmother died due Corona. He was living with his mother, grandmother and Grand father. His mother and Grand father report came negative and they all are fine.